Hjem > Nyheter & kunnskap > Innhold

Syntese av Monomer

Sep 15, 2014

Monomer av polyimid (pi) er Dianhydride (tetracid) og diamine. metoder for syntese av diamine mer modne, mange diamine er også vare. Dianhydride er en enkelt spesiell, i tillegg til herding agent for epoxy harpiks brukes hovedsakelig for syntese av polyimid (pi). Pyromellitic syre og trimellitic anhydride kan trekkes ut ved tre aromatiske tungolje raffinering petroleumsprodukter var fire toluen og delvis tre toluen gassfase og flytende fase oksidasjon trinn for. Andre viktige to anhydride, som to fenyl keton to anhydride, biphenyl to anhydride, to fenyl Eter to anhydride, seks f to anhydride etc ved metodene syntese, men prisen er svært dyrt, for eksempel seks fluor to anhydride per kg å nå millionene. Jiande byen Problemløseren polyimid (pi) co, Ltd utviklet av o-xylen klorering, oksidasjon og isomerization av 4 - kan fås ved separasjon av klorerte anhydride og 3-chlorophthalic anhydride høy renhet, med denne to typer forbindelser som råvarer kan syntetiseres en rekke to anhydride, sin store potensial for bekostning reduksjon, syntetisk prosess er verdifull.